Chính sách nhân sự

TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM luôn tạo môi trường làm việc thuận lợi với những chính sách đãi ngộ tốt nhất dành cho nhân viên và cộng sự.

Liên tục mở rộng qui mô, phát triển dự án mới TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM là nơi lý tưởng để các tài năng trẻ phát huy trí tuệ, trau dồi kiến thức và gặt hái thành công.

 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.