Chính sách nhân sự

TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM luôn tạo môi trường làm việc thuận lợi với những chính sách đãi ngộ tốt nhất dành cho nhân viên và cộng sự.

Liên tục mở rộng qui mô, phát triển dự án mới TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM là nơi lý tưởng để các tài năng trẻ phát huy trí tuệ, trau dồi kiến thức và gặt hái thành công.