• Đua chó GreyHound

  Tốc độ kinh hoàng của những chú chó GreyHound tại Trường Đua Đại Nam

  Xem thêm
 • ĐUA CHÓ - MÙNG 07 TẾT

  ĐUA CHÓ - MÙNG 07 TẾT

  Xem thêm
 • ĐUA CHÓ MÙNG 5 TẾT

  ĐUA CHÓ MÙNG 5 TẾT

  Xem thêm

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.