GIẢI THI ĐẤU "MÔ TÔ MẠO HIỂM - STUNT" ĐẦY HẤP DẪN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM

 

 

Thành phần tham dự: Các Vận động viên chơi stunt trên toàn quốc.

Dự kiến từ 10-15 Vận Động Viên

Thời gian: 2 ngày 30/4 và 1/5.

Trường Đua Đại Nam sẽ mời các Vận Động Viên Stunt chuyên nghiệp đến từ nước ngoài như Indonesia, Thái Lan, Philippine, Campuchia sang làm giám khảo. Các VDV này sẽ tham gia biểu diễn xen kẽ trong quá trình thi đấu và trong show diễn của Đại Nam .

Danh sách  Giám khảo Stunt:

- REZA  SYADRI (Indonesia).

- FLETCHER MARAMBA (Philippine)

- SAROJ SAGONTA (Thái Lan)


 

ĐẠI NAM VĂN HÓA DU LỊCH THỂ THAO

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.