LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 02-03/12/207

LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN CHÍNH THỨC 

NGÀY 02-03/12/2017

 

 

DANH SÁCH NGỰA DỰ ĐUA KỲ 68

 

 

ĐẠI NAM VĂN HÓA DU LỊCH THỂ THAO

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.