GIẢI ĐUA XE MÔ TÔ BÌNH DƯƠNG MỞ RỘNG TRANH CÚP ĐẠI NAM LẦN III - 2018

Công ty Cổ phần Đại Nam phối hợp với Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức Giải đua xe Mô tô Bình Dương mở rộng tranh cúp Đại Nam lần 3 năm 2018, với 3 chặng thi đấu và 2 hệ xe: Hệ xe UB 130 CC (Piston 55 mm) và Hệ xe UB150 CC (Piston 57 mm).

Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 21-22/07/2018

  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 21-22/07/2018

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 14-15/07/2018

  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 14-15/07/2018

  Xem thêm
 • GIẢI ĐUA XE MÔ TÔ BÌNH DƯƠNG MỞ RỘNG TRANH CÚP ĐẠI NAM LẦN III - 2018

  Công ty Cổ phần Đại Nam phối hợp với Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức Giải đua xe Mô tô Bình Dương mở rộng tranh cúp Đại Nam lần 3 năm 2018, với 3 chặng thi đấu và 2 hệ xe: Hệ xe UB 130 CC (Piston 55 mm) và Hệ xe UB150 CC (Piston 57 mm).

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 07-08/07/2018

  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 07-08/07/2018

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 30/06 & 01/07/2018

  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 30/06 & 01/07/2018

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 23-24/06/2018

  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 23-24/06/2018

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 16-17/06/2018

  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN CHÍNH THỨC NGÀY 16-17/06/2018

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 09-10/06/2018

  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN CHÍNH THỨC NGÀY 09-10/06/2018

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN CHÍNH THỨC NGÀY 02-03/06/2018

  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN CHÍNH THỨC TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 02-03/06/2018

  Xem thêm

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.