LỊCH THI ĐẤU GIẢI ĐUA MÔTÔ BÌNH DƯƠNG MỞ RỘNG TRANH CÚP ĐẠI NAM & GIẢI THI ĐẤU VÕ THUẬT ĐẠI NAM NĂM 2017

Tin tức khác

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.