Lịch thi đấu và biểu diễn tại Trường Đua Đại Nam (Từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 26 tháng 02 năm 2017)

Tin tức khác

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.