• Lịch thi đấu và biểu diễn tại Trường Đua Đại Nam (Từ ngày 03 tháng 03 đến ngày 05 tháng 03 năm 2017)

  Xem thêm
 • Lịch thi đấu và biểu diễn tại Trường Đua Đại Nam (Từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 26 tháng 02 năm 2017)

  Xem thêm
 • Lịch thi đấu và biểu diễn tại Trường Đua Đại Nam (Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 19 tháng 02 năm 2017)

  Xem thêm
 • Lịch thi đấu và biểu diễn tại Trường đua Đại Nam (từ ngày 10 tháng 2 đến 12 tháng 2 năm 2017)

  Xem thêm

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.