• LỊCH THI ĐẤU NGÀY 29-30/06/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU NGÀY 22-23/06/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU NGÀY 15-16/06/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU NGÀY 08-09/06/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU NGÀY 25-26/05/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 18-19/05/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 11-12/05/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 05/05/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM 5 NGÀY LỄ: 27,28,29,30/04 & 01/05

  Xem thêm

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.