• LỊCH THI ĐẤU THÁNG 06/2020

  Xem thêm
 • TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐỢT ĐUA NGỰA VÀO CHỦ NHẬT TUẦN ĐẦU VÀ GIỮA HÀNG THÁNG từ 07/06/2020

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU NGÀY 28-29/12/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU NGÀY 21-22/12/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU NGÀY 14-15/12/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU NGÀY 07-08/12/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU NGÀY 23-24/11/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU NGÀY 09-10/11/2019

  Xem thêm
 • LỊCH THI ĐẤU NGÀY 02-03/11/2019

  Xem thêm

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.