BAN QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐUA

 

 

Để liên lạc với BAN QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐUA, vui lòng gọi vào đường dây nóng của chúng tôi:

 


(02743) 3 845 845

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.