PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TRONG TRƯỜNG ĐUA

Trường Đua Đại Nam có trang bị hệ thống Xe Bus Điện phục vụ miễn phí đưa Du khách đi tham quan Trường Đua và Khu Du Lịch Đại Nam  với  thời gian hoạt động liên tục trong ngày.

 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.