Hướng dẫn đặt vé online

LIÊN HỆ ĐẶT BOOKING TRƯỚC
ĐỂ NHẬN NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

___________________________________________________________________

 

(02743) 896 389 - (02743) 506 616 (Nv.Thúy Huỳnh)
(02743) 845 802 - (02743) 507 471 (Nv.Ngọc Hà)
(02743) 845 801 - (02743) 507 296 (Nv.Phương Thảo)
(02743) 845 802 - (02743) 913 744 (Nv.Trúc Oanh)

 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.