Những sự kiện sắp diễn ra

-

 • Thứ 7
  12
  Tháng 10
  LỊCH THI ĐẤU NGÀY 12-13/10/2019
 • Thứ 7
  28
  Tháng 9
  LỊCH THI ĐẤU NGÀY 28-29/09/2019
 • Thứ 7
  21
  Tháng 9
  LỊCH THI ĐẤU NGÀY 21-22/09/2019
Tường thuật

-

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.