Những sự kiện sắp diễn ra

-

 • Thứ 7
  26
  Tháng 5
  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 26-27/05/2018
 • Thứ 7
  12
  Tháng 5
  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 12-13/05/2018
 • Thứ 7
  05
  Tháng 5
  LỊCH THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN TẠI TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM NGÀY 05-06/05/2018
Tường thuật

-

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em.